EN

İnsan Kıymetleri

İnsan Kıymetleri
İNSAN KIYMETLERİ

İnsan kıymetleri politikamızın temel ilkeleri;

Personel seçimini hakkaniyete uygun ve adil bir şekilde gerçekleştirmek,

Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak,

Performanslarını objektif kriterler ile değerlendirerek, performansa dayalı ücret, ödül sistemini kurmak ve geliştirmek,

Çalışanların kişisel gelişimlerine destek olmak ve eğitim programları oluşturmak,

Yüksek performans gösteren çalışanlara üst kademelerde görev vererek personel sirkülasyonunu azaltıp, kurum kültürünün devamlılığını sağlamaktır.


AKYAPI

ailesinin bir parçası olmak için başvurularınızı güncel CV’niz ile birlikte insankaynaklari@akyapi.com.tr adresine yapabilirsiniz.
İletişim Formu
Bizimle İletişime Geçin