FORMU DOLDURUN SİZİ ARAYALIM
  • Akyapı İnşaat’a ait tüm kampanyalardan telefon ve mail yolu ile haberdar olmak istiyorum.

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

 
İNSAN KAYNAKLARI POLİTAKIMIZ
 

Ak Yapı İnşaat, en önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda etkin ve verimli bir çalışma ortamı için oluşturduğumuz İnsan Kaynakları Politikamızın temel hedefi; saygılı, disiplinli, mesleğinde uzman, sürekli yenilik ve gelişmelere açık, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren çalışan profili oluşturmaktır.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;
1 - Personel seçimini hakkaniyet karinesine uygun ve adil bir şekilde gerçekleştirmek,
2 - Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak,
3 - Performanslarını objektif kriterler ile değerlendirerek, performansa dayalı ücret, ödül sistemini kurmak ve geliştirmek,
4 - Çalışanların kişisel gelişimlerine destek olmak ve eğitim programları oluşturmak,
5 - Yüksek performans gösteren çalışanlara üst kademelerde görev vererek personel sirkülasyonunu azaltıp, kurum kültürünün devamlılığını sağlamaktır.

Başvuru için özgeçmişinizi aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz.
insankaynaklari@akyapi.com.tr